SERVISNE INFO

Ulica Somborska br.7

Kvar na priključnoj vezi. Potreban iskop. Dok traju radovi, mogući su povremeni prekidi vodosnabdevanja do 15 sati .

Bulevar Medijana bb. (kod mosta)

Kvar na uličnoj mreži. Nastavak radova. Mogući povremeni prekidi vodosnabdevanja do 15 sati.

Ulica Moravska br.18-20 (selo Čokot)

Kvar na uličnoj mreži. Ne očekuju se prekidi vodosnabdevanja.

Ulica Železničko naselje br.64 (Popovac)

Kvar na uličnoj mreži, potrebno raskopavanje. Zbog radova na popravci oštećenja mogući prekidi vodosnabdevanja do 15 sati.

Ulica Mije Petrovića br.14

Kvar na uličnoj mreži. Potrebno je raskopavanje. Mogući su povremeni prekidi vodosnabdevanja do 15 sati.

Ugao ulica Gen. Milojka Lešjanina i Šumadijske

Kvar na uličnoj mreži. Usled radova na otklanjanju kvara, biće prekida u vodosnabdevanju u ulicama: